Avuția națională a României

  • Ediția I 2023, paperback
  • Dimensiuni: 14,5 x 20,5 cm
  • 232 pagini
  • ISBN: 978-606-722-564-8

Disponibilitate: În stoc

Preț normal: 65,00 lei

Special Price 45,50 lei

Descriere

Detalii

Obiectivul și utilitatea acestei lucrări pornesc de la faptul că transformările politice fundamentale și reformele profunde din punct de vedere  economico-social aplicate după 1989 s-au reflectat în mod direct asupra volumului, structurii și calității avuției naționale – indicator sintetic macroeconomic semnificativ al unei țări.

Trecerea de importanță istorică de la socialism, dominat de decizii autoritariste și subiective, la capitalism, caracterizat prin democrație, a fost însoțită de abandonarea economiei centralizate, de comandă, și de adoptarea principiilor economiei de piață, inclusiv privatizarea societăților comerciale cu capital de stat, precum și de renunțarea la reprimarea libertăților individuale în favoarea manifestării neîngrădite a acestora în societate.

Aceste schimbări de fond în economia românească și-au pus în mod pregnant amprenta asupra avuției naționale post-1989, comparativ cu cea de dinaintea acestui an, sub toate aspectele. Analiza conținutului, a structurii și a metodologiei privind determinarea și examinarea dinamicii avuției naționale a României se realizează, în noile condiții economico-sociale, pentru prima dată în prezenta carte.

Dimensiunea și calitatea avuției naționale a unei țări, la un moment dat, condiționează potențialul economic și standardul de viață al populației în perioadele ulterioare.

Florin Georgescu

Cartea coordonată de Florin Georgescu ne convinge că, dacă vrem să avem o imagine completă a societății românești, nu sunt suficienți indicatorii activității economice, de exemplu, PIB-ul de care suntem tot mai nemulțumiți, ci trebuie să adăugăm indicatorii avuției naționale și personale.

Citind această carte, realizez că tema avuției este o sferă de mare interes atât pentru economie, cât și pentru sociologie: o resursă importantă a întregii vieți sociale, a calității vieții.

Avuția a fost în ultimii ani aproape complet ignorată de factorul politic. Avuția trebuie nu numai utilizată, dar și protejată. Creșterea avuției naționale și individuale trebuie să fie unul dintre obiectivele prioritare ale politicii noastre. — Academician Cătălin Zamfir

Analiza evoluției avuției naționale, pe care Florin Georgescu o supune atenției cititorilor săi, are în vedere examinarea pe multiple planuri – conceptuale sau practic aplicative – a respectivei noțiuni economice fundamentale.

Ca în toate celelalte lucrări ale sale, autorul – de această dată însoțit de un grup de reputați specialiști ai domeniului – își construiește studiul pe dovezi, adică pe date și comparații obținute deopotrivă din surse oficiale sau calcule proprii. Abordarea din această nouă carte nu ar fi fost însă posibilă fără descifrarea prealabilă a aspectelor legate de formarea capitalului în România, de funcțiile și formele de exprimare ale acestuia în economia românească de după 1990.

Iată de ce, recomandarea noastră de a alătura cartea de față celorlalte opusuri cu care Florin Georgescu a îmbogățit literatura noastră economică este una justificată, pentru a avea imaginea ansamblului economiei românești pe un orizont de timp de mai bine de patru decenii. — Valeriu Ioan-Franc, Membru corespondent al Academiei Române


Despre Autor

FLORIN GEORGESCU – coordonator – este profesor universitar și conducător de doctorat la Academia de Studii Economice București. A beneficiat, în anul universitar 1991-1992, de o bursă Fulbright la University of Missouri Kansas City, SUA. A îndeplinit funcțiile de Viceprim-ministru și Ministru al Finanțelor în două mandate. În prezent este Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, din octombrie 2004. În perioada octombrie 2000 – octombrie 2004, a fost Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România.

GHEORGHE GHERGHINA este doctor în economie, Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice București (1995). Din octombrie 2014 este membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. Între 2001-2005 și 2009-2014 a fost secretar de stat la Ministerul Finanțelor; a avut în subordine direcțiile: Buget, Programare bugetară, Trezorerie și Contabilitate publică și a coordonat elaborarea proiectelor anuale ale bugetului de stat și ale bugetelor asigurărilor sociale.

BOGDAN-OCTAVIAN COZMÂNCĂ este conferențiar universitar la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Departamentul de Monedă și Bănci al Academiei de Studii Economice București. În 2019 a fost numit vicepreședinte al Consiliului Fiscal din România pentru un mandat de nouă ani. În prezent este consilierul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României.

FLORIAN NEAGU s-a alăturat Băncii Naționale a României în 2000, în prezent fiind directorul adjunct al Direcției Stabilitate Financiară. A coordonat grupurile de lucru ale Consiliului Național pentru Supravegherea Macroprudențială privind diminuarea vulnerabilităților provenind din creșterea deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare, pentru sprijinirea finanțării verzi și pentru creșterea sustenabilă a intermedierii financiare. Are un doctorat în finanțe și este cadru didactic asociat în Departamentul de Monedă și Bănci al Academiei de Studii Economice București.

LILIANA PINTILIA este director general al Direcției Generale de Conturi Naționale și Sinteze Macroeconomice de la Institutul Național de Statistică. Lucrează la această instituție din 2000, ocupând între anii 2012 și 2022 funcția de director al Direcției Conturi Naționale.

LIVIA DRĂGUŞIN are o diplomă de licență de la Academia de Studii Economice București și este doctor în contabilitate la aceeași instituție (Școala Doctorală). Lucrează din 2001 la Institutul Național de Statistică, în prezent ocupând poziția de director al Direcției Conturi Naționale.

Recomandări

S-ar putea să fii interesat și de următoarele produse:

Opinia cititorilor
Felicit autorii si editorii pentru aceasta lucrare! - (05.05.2023)
O lucrare excelenta din punct de vedere al furnizarii de date ceea ce si-a propus!
Nu face judecati de valoare asupra acestor date lasand cititorilor bucuria elaborarii acestora!
Felicit autorii si editorii pentru aceasta lucrare!