Plată sau curbă, lumea în care trăim continuă sa se transforme. Publica aduce idei, identifică si promovează acele cărţi de business capabile să producă schimbare. Ceea ce au în comun autorii pe care ii publicăm, fie ei universitari sau practicieni, sunt excelenţa profesională şi vizionarismul. Indiferent de domeniul sau industria în care ne desfăşurăm activitatea, o idee nouă are un impact hotărâtor asupra felului în care acţionăm. Cărţile noastre vă invită să faceţi cunoştinţă cu acele idei inovatoare care au transformat şi continuă să transforme lumea în care trăim.

Editura Publica este organizatorul seriei de conferinţe Meet The Thinkers. Aceste evenimente mijlocesc întâlnirea unora dintre autorii pe care îi publicăm cu oameni inteligenti din România.

About us

Flat or curved, the world in which we live today is continuously changing. Publica identifies and promotes the books that make a difference. Professional excellence and vision are the common denominator of the published authors, who are either professors or practitioners. Regardless the field of activity or the industry that we work in, a new idea will always have a decisive impact on the way we act. The books we publish are an invitation to discover those innovative ideas that have significantly shaped the present world.

Publica is the organizer of the series of business conferences Meet The Thinkers. These events are set up by our publishing house to mediate the encounter between some of our authors and intelligent Romanian people.

 
publica com srl  •  j40/5319/2005  •  cif ro17382789  •  Bucureşti, Pache Protopopescu, 11, etaj 2  •  capital social 1000 ron